พ.ต.ท.ธเนศร์ กาญจนพังคะ
รองผกก.ปป.สภ.พิชัย
   
   
พ.ต.ต.ชฎิล กาญจนจำรูญศรี
สวป..สภ.พิชัย
   
 


ร.ต.ต.สมพงษ์ ชำนิ
รอง สว.(ป.) สภ.พิชัย


 
 
ด.ต.วิเชียร เกษวงศ์
ผบ.หมู่ ป.

ด.ต.สมศักดิ์ สอนใจ
ผบ.หมู่ จร.

ด.ต.พูลศักดิ์ มีรอด
ผบ.หมู่ ป.

ด.ต.วสันต์ คำชื่น
ผบ.หมู่ ป.
 
ผลการดำเนินการชุดชุมชนสัมพันธ์